Søknads- og utmeldingsfrist

Nedenfor følger kulturskolens frister for å søke elevplass, og for utmelding.

Frister for å søke elevplass

  • Søknadsfrist for skoleåret 2019/2020 er 15. mai
  • Søkere som ikke overholder fristen kan ikke regne med elevplass kommende skoleår
  • Søknad om elevplass skal skje skriftlig, primært v/kulturskolens internettbaserte søknadsskjema

Frister for utmelding

  • 1. mai er utmeldingsfrist for høstsemesteret 2019
  • 1. desember er utmeldingsfrist for vårsemesteret
  • Utmelding for kommende skoleår gjøres ved å svare nei til re-registrering av faget i Speedadmin. Informasjon om dette sendes på e-post mars/april
  • Øvrig utmelding skal skje skriftlig pr e-post til:   kulturskolen@bodo.kommune.no