SMS-varsling, og informasjon/kommunikasjon ved bruk av e-post

Fra tid til annen dukker det opp situasjoner hvor kulturskolen på kort varsel må gi eleven beskjed om endring i timeplan.

Dette kan være at vi ved akutt sykdom hos lærer må avlyse timen samme dag som den skulle ha vært holdt (i tilfeller der vi ikke klarer å få tak i vikar). Vi bruker sms til denne form for varsling.

Alle familier må oppgi (minst) ett mobilnummer til bruk for sms-varsling. 
Ved sms-varsling sendes det beskjed til alle oppgitte mobilnummere, inkludert elevens.

Mobilnummer registreres i Speedadmin, og foresatte bes sjekke at vi har riktig nummer(e) ved årlige re-registrering av elevplass i Speedadmin.

E-post
Kulturskolen bruker e-post som hovedkanal for å formidle informasjon til foreldre/foresatte, og alle familier må oppgi e-postadresse(r) de ønsker brukt som kontaktmail for informasjon fra kulturskolen.

Også e-postadressene bes foresatte sjekke/oppdatere årlig ved re-registrering i Speedadmin