Kulturskolerute 2020-2021

Kulturskolen følger i hovedtrekk grunnskolens skolerute, men har noen egne tipasninger. Se skoleruten her: