Prøveplaner julematine 2019

I tillegg til øvelsene i Stormen selve matinehelga, er det lagt opp til fellesøvelser på Bertania 26/11 for orkester og 2/12 for orkester, kor og solister.

Tidsrammene for prøvene til julematine 2019 er slik:

Betania, Kongensgt. 12    ->  Klikk her for detaljerte prøveplaner for Betania
Tirsdag 26/11 kl 1700-2000 - orkester
Mandag 2/12 kl 1700-2000 - orkester, kor og solister

Stormen konserthus  ->  Klikk her for detaljert prøveplan Stormen 6.-8. desember
Fredag 6/12 kl 1630-1930
Lørdag 7/12 kl 0830-1530
Søndag 8/12 kl 1100-1600

Alle er ikke med på alt hele tiden, - og pauser må påregnes.  Lørdag formiddag er det en lang pause for musikere og sangere mens drama øver på scenen, - men da har vi et supert underholdningstilbud i lilllesalen.....