Du er her:

Prisliste

Prisene fastsettes av Bodø bystyre og reguleres i forbindelse med nytt budsjettår. Vi gjør oppmerksom på at elevbetalinger faktureres to ganger årlig og er knyttet til kommunens purring- og inkassosystem. Faktura sendes til den som i søknaden er registrert som betaler.

Priser gjeldende fra 01.01.2019

 • Elevbetaling barn og ungdom t.o.m 20 år: kr. 1842 pr semester
 • Elevbetaling voksne over 20 år: kr. 2859 pr semester
 • Elevbetaling avkortet skoleår (30 uker): kr. 1343,50 pr semester
 • Instrumentleie: kr. 572 pr semester
 • Materiellavgift visuell kunst: kr. 356 pr semester

Det gis 25% søskenmoderasjon i kulturskolen (til søsken nr 2 osv)
Det gis ikke moderasjon på tilbud nr 2 for de som har flere tilbud i kulturskolen.

Priser for salg av tjenester

 • Dirigent/instruktør til lag og foreninger med medlemmer u/18 år: kr. 328 pr time
 • Dirigent/instruktør til lag og foreninger med medlemmer o/18 år: kr. 492 pr time
 • Assistansespill - lag og foreninger: kr. 278,- pr time
 • Tolærersystem - grunnskolen: kr 393,- pr time
 • Ordinær undervisning - grunnskolen: full refusjon av lønnsutgiftene.
 • Avgift ved elevopptredener: kr. 605,-


 

 

 • Nye priser fra 1. januar 2017

  Bodø bystyre har vedtatt nye priser for 2017. Prisøkningen er beskjeden, og ligger på ca 2,5 %. Her er prisene:

 • Nye priser fra 01.01.2016

  Bodø bystyre har vedtatt nye priser for 2016. Prisøkningen er beskjeden, og ligger på 2,7 - 2,8 %. Her er prisene:

 • Priser fra 01.01.2015

  For kalenderåret 2015 gjelder prisene nedenfor. Prisøkningen fra 2014 er i hovedsak ca. 3%. For assistansespill (salg av tjenester) er økningen 11%.

 • Priser fra 01.01.2014

  For kalenderåret 2014 gjelder prisene nedenfor. Det har feilaktig stått i Avisa Nordland at satsene på SFO og kulturskole skulle øke kraftig fra 2013 til 2014. Dette stemmer ikke. For de fleste vil økningen bli rundt 3%. For voksne brukere på kulturskolen, noe mer.