Prisliste 2020

articleimage

Priser gjeldende for 2020 ble fastsatt av Bodø bystyre i møte desember 2019. Her er prislisten:

Priser gjeldende fra 01.01.2020

 • Elevbetaling barn og ungdom t.o.m 20 år: kr. 1899 pr semester
 • Elevbetaling voksne over 20 år: kr. 2947,50 pr semester
 • Elevbetaling avkortet skoleår (30 uker): kr. 1385 pr semester
 • Instrumentleie: kr. 572 pr semester
 • Materiellavgift visuell kunst: kr. 367 pr semester

Det gis 25% søskenmoderasjon i kulturskolen (til søsken nr 2 osv)
Det gis ikke moderasjon på tilbud nr 2 for de som har flere tilbud i kulturskolen.

Priser for salg av tjenester

 • Dirigent/instruktør til lag og foreninger med medlemmer u/18 år: kr. 338 pr time
 • Dirigent/instruktør til lag og foreninger med medlemmer o/18 år: kr. 507 pr time
 • Assistansespill - lag og foreninger: kr. 287,- pr time
 • Tolærersystem - grunnskolen: kr 405,- pr time
 • Ordinær undervisning - grunnskolen: full refusjon av lønnsutgiftene.
 • Avgift ved elevopptredener: kr. 624,-

Vi gjør oppmerksom på at elevbetalinger faktureres to ganger årlig og er knyttet til kommunens purring- og inkassosystem. Faktura sendes til den som i søknaden er registrert som betaler

.

 

 • Nye priser fra 1. januar 2017

  Bodø bystyre har vedtatt nye priser for 2017. Prisøkningen er beskjeden, og ligger på ca 2,5 %. Her er prisene:

 • Nye priser fra 01.01.2016

  Bodø bystyre har vedtatt nye priser for 2016. Prisøkningen er beskjeden, og ligger på 2,7 - 2,8 %. Her er prisene:

 • Priser fra 01.01.2015

  For kalenderåret 2015 gjelder prisene nedenfor. Prisøkningen fra 2014 er i hovedsak ca. 3%. For assistansespill (salg av tjenester) er økningen 11%.

 • Priser fra 01.01.2014

  For kalenderåret 2014 gjelder prisene nedenfor. Det har feilaktig stått i Avisa Nordland at satsene på SFO og kulturskole skulle øke kraftig fra 2013 til 2014. Dette stemmer ikke. For de fleste vil økningen bli rundt 3%. For voksne brukere på kulturskolen, noe mer.