Rammeplan for kulturskolen

"Mangfold og fordypning", ny rammeplan for kulturskolen, ble utarbeidet av Norsk kulturskoleråd og ferdigstilt i 2016.

Norsk kulturskoleråd har på oppdrag fra sine medlemmer, som er kommunene i Norge, utarbeidet en ny rammeplan for kulturskolen. Gjennom dette dokumentet vil kulturskolene i landet få et innovativt og kvalitativt løft.

Norsk kulturskoleråd som medlems-, utviklings- og interesseorganisasjon for kommuner, vil bistå både kulturskoleeiere og kulturskoler i rammeplanarbeidet gjennom et omfattende veiledningsarbeid.

Gjennom rammeplanen er det tatt vare på den særegne kulturskolen i Norge, samtidig som planen skal etablere en nasjonal fellestenkning som vil bidra til et ytterligere kvalitetsløft for kulturskolen.

Denne rammeplanen er kulturskolens kunnskapsløft. Bodø bystyre vedtok våren 2018 at rammeplanen skal være gjeldende for Bodø kulturskole.

Den nye rammeplanen kan du lese her

Lokale læreplaner vil bli utarbeidet ved Bodø kulturskole. Vi har fra før av fagplaner i de fleste fag, disse kan lastes ned fra menypunktet "Fag"

Bodø kulturskole har for øyeblikket ikke egen kulturskoleplan. Tidligere plan (2006-2009) finner du i høyre sidemeny (for mobil: se nederst på siden)