Piano og keyboard

Har du lyst å lære å spille piano eller keyboard? Eller til og med kanskje kirkeorgel?

Kulturskolen gir tilbud om opplæring på piano og keyboard fra 1. klasse. Kirkeorgel er beregnet på eldre elever, og nybegynnere må ha spilt piano først.

Undervisninga på piano og keyboard skjer individuelt eller i gruppe, eller som vekslende blanding. Det vil være samspill i perioder. Elevene må ha tilgang til egnet øvingsinstrument hjemme.

Fagplan for piano og keyboard kan lastes ned fra menyen til høyre, og gir nærmere informasjon om mål, innhold og organisering av opplæringen.