Møtereferater

Onsdag 7. mars 2018 møttes kulturskolens nye brukerråd for første gang. Referat fra dette møtet og påfølgende møter finne du nedenfor.