Medlemmer i brukerrådet

Brukerrådet 2018 består av:

Eva-Lisa Engen - leder (foresatt) - valgt for 1 år
Hannes Iversen-Selstad (elev) - 2 år
Ledig elevplass
John Kristian Karlsen (foresatt) - 2 år

Marie Knudsen (vara - foresatt) - 2 år
Linda Sjåfjell (vara - foresatt) - 1 år
Randi Restad Sjøvik (vara - foresatt) - 2 år
Tore Stenersen (korps) - 2 år
Lisbeth L. Helleland (vara - korps) - 1 år
Henriette Nilssen Bakken (ansatt kulturskolen) - 2 år
Bård Ove Bergrabb (rektor kulturskolen) - sekretær

Brukerrådet mangler én elevrepresentant for å være fulltallig