Kulturmix

Kulturmix er et tverrfaglig tilbud for barn mellom 6 og 8 år

Kulturmix er en videføring av kulturlek, og er et tilbud hvor musikk står sentralt, men hvor elevene også får oppleve og utforske andre utrykksformer.

Sang, musikk, bevegelse, lek, forming og drama er elementene i kulturmix.

Aldersgruppe er 6-8 år

Kulturmix har ukentlig leksjon på 45 min.  Tilbudet gis på Bodø kulturskole (Aspåsen skole).  Tid er ikke endelig bestemt