Kulturlek

Kulturlek er et tverrfaglig tilbud for barn mellom 4 og 6 år

Sang og musikk, bevegelse, visuell kunst, drama.  Kulturlek er et ettermiddagstilbud hvor musikk står sentralt, men hvor elevene også får oppleve og utforske andre utrykksformer.

Se nærmere informasjon i brosjyren i høyre sidemeny (mobil: nederst på siden)