Bodø kulturskoles historikk

Kulturskolen startet opp høsten 1970, og het i mange år "Bodø kommunale musikkskole". Etter hvert ble fagtilbudet utvidet, og navnet endret til kulturskole.

Kulturskolen har feiret 3 jubileer, 10-år, 25-år og 40-års jubileum.  De to siste ble bl. a. markert med store forestillinger i Bodø kulturhus.  Til alle 3 jubileene ble det laget jubileumsskrifter, - disse finner du i høyre sidemeny

Jubileumskonsert 40-år

Jubileumskonsert 40-år

  • thumbnail
  • thumbnail
  • thumbnail
  • thumbnail
  • thumbnail
  • thumbnail
  • thumbnail
  • thumbnail
  • thumbnail