Redd Barna – ”festivalprofil” i kulturskolefestivalen

articleimage

Bodø kulturskole ønsker også i år å profilere og støtte en god sak gjennom kulturskolefestivalen. Dette gjør vi gjennom et samarbeid med Redd Barna, med fokus på organisasjonens arbeid for barns rettigheter gjennom FN’s barnekonvensjon.

Barnekonvensjonens §31 lyder slik: «Alle barn har rett til hvile, fritid og lek, og til å delta i kunst og kulturliv».

Redd Barna vi bli profilert på konsertstedene og i programmene, og kulturskolen støtter hver konsert med et beløp. Vi oppfordrer publikum til å gjøre det samme ved å vippse et lite bidrag til 2230 og merke dette BODØ KULTUR

Alle konserter og arrangement i festivalen har gratis inngang og er åpne for alle!

Velkommen til kulturskolefestival 30. mars - 2. april!