Undervisningstilbudene i kulturskolen

Har du lyst til å spille, synge, tegne, male, skrive, eller være med på drama?

Informasjon om de enkelte fag eller undervisningstilbud i kulturskolen finner du i menypunktene til venstre.

For de fleste fagene er det utarbeidet fagplaner/brosjyrer som beskriver mål, innhold og organisering.

Se disse for nærmere informasjon  om undervisningstilbudene (for mobil: se egen meny)