Du er her:

  • Forside
  • Den kulturelle skolesekken

Den kulturelle skolesekken (DKS) i Bodø kommune

Den kulturelle skolesekken er en nasjonal satsing som skal bidra til at elever i grunnskolen får møte profesjonell kunst og kultur av alle slag. DKS Bodø er organisatorisk underlagt Bodø kulturskole

DKS-Bodø har kontorsted samlokalisert med Bodø kulturskoles administrasjon, i Speiderveien 4, 8008 Bodø.

Kontakt DKS?   Ring tlf 954 49 556, eller send e-post til dks@bodo.kommune.no

DKS-Bodø har egne nettsider med informasjon, program, arrangementsplan og mye mer; - du finner siden her:  http://bodo.ksys.no

DKS-koordinator i Bodø kommune er Charlotte Espejord Jakobsen. Skoleåret 2019/2020 vil hun ha permisjon i deler av stillingen, og Gard Figenschou Eriksen er tilsatt i  vikariat som koordinator i 50% stilling.