Brukerundersøkelse

Kulturskolens brukerundersøkelse sendes årlig som nettbasert undersøkelse til alle elevene våre.

Lenke til undersøkelsen sende ut pr sms i løpet av mars måned. Den er som sagt ovenfor nettbasert, og besvares elektronisk (Questalyze). Undersøkelsen er helt anonmym. Spørsmålene i undersøkelsen kan du se i høyre sidemeny (for mobil: se nederst på siden). Svarene hjelper oss å bli en bedre kulturskole.