• Bodø-piloten

    Bodø kommune, Nordland fylkeskommune, Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen og Universitetet i Nordland vil sammen styrke kvaliteten på kunst- og kulturfagene i opplæringen.