Ombyggingen av Aspåsen skole blir forsinket

articleimage

Det er ikke mulig for totalentreprenør Gunvald Johansen Bygg AS å ferdigstille Nye Aspåsen skole og kulturskole til avtalt tid, slik at det ikke er mulig å ta skolen i bruk til skolestart 2020.

Årsaken er at det underveis i prosessen har dukket opp så mange uforutsette forhold at det i sum har medført så store forsinkelser i arbeidene at totalentreprenøren ikke kan ferdigstille i tide til at skolen kan åpne til skolestart høsten 2020. Uavhengig av hvem som har ansvaret for disse uforutsette forholdene, så blir en nødt til å ta inn over oss at det ikke er forsvarlig å forsøke å presse fram forsering av arbeidene. Det er stor usikkerhet til om et slikt forsøk vil lykkes, og det vil både gå ut over Helse Miljø og Sikkerhet for de som jobber med prosjektet og kvaliteten til det ferdige produktet. Bodø kommune jobber nå sammen med totalentreprenør for en omforent framdrift for å sikre innflytting til juleferien 2020
Viser fra 81 til 90 av totalt 190 artikler

Beredskapsteam mot mobbing
 

Nullmobbing

 

Visma flyt skole