Du er her:

Søknads- og utmeldingsfrist

Nedenfor følger kulturskolens frister for å søke elevplass, og for utmelding.

Frister for å søke elevplass

  • Søknadsfrist for skoleåret 2018/2019 er 1. mai
  • Søkere som ikke overholder fristen kan ikke regne med elevplass kommende skoleår
  • Søknad om elevplass skal skje skriftlig, primært v/kulturskolens internettbaserte søknadsskjema

Frister for utmelding

  • 1. mai er utmeldingsfrist for høstsemesteret 2018
  • 1. desember er utmeldingsfrist for vårsemesteret
  • All utmelding skal skje skriftlig til kulturskolens kontor. Gjerne pr e-post til:   kulturskolen@bodo.kommune.no