Du er her:

SMS-varsling, og informasjon/kommunikasjon ved bruk av e-post

Fra tid til annen dukker det opp situasjoner hvor kulturskolen på kort varsel må gi eleven beskjed om endring i timeplan.

Dette kan f. eks. være at vi pga. plutselig sykdom hos lærer må avlyse timen samme dag som den skulle ha vært holdt (i tilfeller der vi ikke klarer å få tak i vikar). Vi bruker primært SMS til denne form for varsling.

Alle familier må oppgir ett mobilnummer til bruk for SMS-varsling. 
Oppgitt nummer innebærer at SMS-mottaker påtar seg ansvaret for å gi eleven beskjed (i tide).

SMS-nummer registreres i Speedadmin, og foresatte oppdaterer nummeret årlig ved re-registrering.

E-post-adresse

Kulturskolen bruker e-post som hovedkanal for å formidle informasjon til foreldre/foresatte, og alle familier må oppgi e-postadresse(r) de ønsker brukt som kontaktmail for informasjon fra kulturskolen.

Også e-postadressene må foresatte sjekke/oppdatere årlig ved re-registrering i Speedadmin