Du er her:

Nye priser fra 1. januar 2018

articleimage

Bodø bystyre har vedtatt nye priser for 2018. Prisøkningen er beskjeden, og ligger på ca 2,6 %. Her er prisene:

 • Fag som har fullt skoleår: instrumentalopplæring, sang, samspillgrupper, visuelle kunstfag, drama, skrivekunst: kr 3584 pr. år (kr. 1792 pr. semester).  Sats for elever over 20 år: kr. 5562 (2781 pr. semester)
 • Fag som har avkortet skoleår (30 uker undervisning): kulturlek (ettermiddagstilbud): kr. 2614 pr. år (kr. 1307  pr semester).
 • Det gis 25% søskenmoderasjon i kulturskolen (gis til søsken nr to og evt. flere).
 • Det gis ikke moderasjon på tilbud nr 2 for de som har flere tilbud i kulturskolen.
 • Instrumentleie: kr 556,- pr. semester
 • Materiellavgift visuelle kunstfag: kr. 346,- pr. semester
 • Salg av tjenester til lag og foreninger (dirigent/instruksjon) - medlemmer u/18 år: kr. 319,- pr time
 • Salg av tjenester til lag og foreninger (dirigent/instruksjon) - medlemmer o/18 år: kr. 479,- pr time
 • Salg av tjenester til lag og foreninger (assistansespill): kr. 270,- pr time
 • Ved salg av tjenester i grunnskolen; tolærersystem: kr 382,- pr time
 • Ved salg av tjenester til grunnskolen med ordinær undervisning, kreves full refusjon av lønnsutgiftene.
 • Avgift ved elevopptredener: kr. 589,-

Faktura for skolepenger vårsemesteret vil bli sendt ut i løpet av februar.
Salg av tjenester vil bli fakturert senere.

 

 • Nye priser fra 1. januar 2017

  Bodø bystyre har vedtatt nye priser for 2017. Prisøkningen er beskjeden, og ligger på ca 2,5 %. Her er prisene:

 • Nye priser fra 01.01.2016

  Bodø bystyre har vedtatt nye priser for 2016. Prisøkningen er beskjeden, og ligger på 2,7 - 2,8 %. Her er prisene:

 • Priser fra 01.01.2015

  For kalenderåret 2015 gjelder prisene nedenfor. Prisøkningen fra 2014 er i hovedsak ca. 3%. For assistansespill (salg av tjenester) er økningen 11%.

 • Priser fra 01.01.2014

  For kalenderåret 2014 gjelder prisene nedenfor. Det har feilaktig stått i Avisa Nordland at satsene på SFO og kulturskole skulle øke kraftig fra 2013 til 2014. Dette stemmer ikke. For de fleste vil økningen bli rundt 3%. For voksne brukere på kulturskolen, noe mer.