Du er her:

Bodø-piloten

Bodø kommune, Nordland fylkeskommune, Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen og Universitetet i Nordland vil sammen styrke kvaliteten på kunst- og kulturfagene i opplæringen.

Dette ved å øke kompetansen og stimulere til bruk av kunst og kultur som metode i opplæringen i andre fag. Partene vil sammen bidra til at Bodø kommune utvikler nye modeller for bruk av kompetanse innenfor kunst- og kulturfagene på tvers av universitetet, skoler og barnehager. Partene skal gjennom samarbeidet spre gode erfaringer lokalt, regionalt og nasjonalt.

Arve Svendsen er tilsatt i delstilling som "pilot" (koordinator) for Bodø kommune i dette samarbeidsprosjektet. Han har kontorplass mandag og onsdag på OK-avd, rådhuset, og tirsdager på Bodø kulturskole (Aspåsen skole), rom 313.

Se samarbeidsavtalen og handlingsplan i høyre sidemeny (for mobil: se nederst på siden)